ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

สวนป่านิเวศซ่านผิง (Shanping Forest Ecological Garden)

สวนป่านิเวศซ่านผิง ตั้งอยู่ระหว่างเขตเม่าหลินและเขตลิ่วกุย เมืองเกาสง ที่ระดับความสูง 750 เมตร ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยป่าไม้ เขตลิ่วกุย สวนแห่งนี้มีระบบนิเวศวิทยาของป่าไม้ที่สมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ดูนกที่สำคัญทางตอนใต้ของไต้หวัน จึงได้ชื่อว่า “สวรรรค์ของนักดูนก” ซึ่งมีนกทั้งหมด 134 ชนิด คิดเป็น 2 ใน 3 ของจำนวนนกบนเกาะทั้งหมด

นอกจากนี้ สวนป่านิเวศซ่านผิงยังเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นกล้า พื้นที่สำหรับตากแดดดอกซินโชนา สวนรุกขชาติ และ ฐานการวิจัยด้านป่าไม้ที่สำคัญที่สุดในภาคใต้ อีกทั้งมีบ้านหินชนวน สวนพฤกษศาสตร์ โซนจัดแสดงต้นไม้ และกิจกรรมทางธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-7-689-1647~8

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. จากสนามบิน Hualien บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying และเดินทางต่อด้วยรถยนต์หรือรถแท็กซี่
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ