ภูเขาสือปาหลัวฮั่น หรือเขา 18 อรหันต์ – Shiba Luohan Mountain (Luohanshan)

สือปาหลัวฮั่นเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง อยู่ติดกับแม่น้ำเหล่าหนง ประกอบด้วยภูเขามากกว่า 40 ลูก และมีลักษณะทางภูมิประเทศและธรณีวิทยาที่สูงชัน ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลานาน

ภูเขานี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “เขา 18 อรหันต์” เนื่องจากตำนานกล่าวว่า อรหันต์ทั้ง 18 องค์ คอยปกปักรักษาผู้คนในท้องถิ่นนี้และทรัพย์สินของพวกเขามาตลอด  ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการชมทัศนียภาพที่งดงาม และส่องลิงแสมบนภูเขา คือจุดชมวิวบนเส้นทางหลินผาน (Linpan track) และอีกจุดหนึ่งที่อยู่ถัดจากทางหลวงหมายเลข 185 บริเวณแม่น้ำเหล่าหนงไหลผ่าน

โทรศัพท์:

+886-7-687-1234

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung ต่อรถบัส Kaohsiung (ปลายทาง Baolai) มาลงที่ป้าย the 1st Tunnel

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ