อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน (Fo Guang Shan Buddha Museum)

ฝอกวงซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมยอดนิยมของไต้หวัน มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 100 เฮกเตอร์ สร้างเสร็จในปี 2011 ภายในมีองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ฝอกวงประดิษฐานอยู่  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สูงที่สุดในโลก และด้านหน้าองค์พระมีอาคารโถงใหญ่สูง 108 เมตร ตั้งอยู่ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าศากยมุนี

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ รวมถึงหอประชุมสำหรับจัดแสดงและจัดสัมมนาระดับนานาชาติ จุผู้เข้าชมได้ถึง 2,000 คนด้วย

อนุสรณ์พุทธสถานนี้ จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงตั้งแต่วันหยุดปีใหม่ จนถึงเทศกาลโคมไฟ ซึ่งทั่วทั้งบริเวณจะปกคลุมไปด้วยโคมไฟสว่างไสว สร้างความครื้นเครงเป็นอย่างยิ่ง

โทรศัพท์:

+886-7-656-3033

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying ต่อรถบัส Kaohsiung หรือ E-Da Bus มาลงที่ป้าย Buddha Museum

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ