ประภาคารหัวหยู่ (Huayu Lighthouse)

ประภาคารหัวหยู่สร้างขึ้นในปี 1939 อาคารเป็นรูปทรงกระบอกสีขาว ยอดสูงถึง 53 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ ประภาคารหัวหยู่ยังเป็นประภาคารประคารที่สูงที่สุดที่ตั้งอยู่ทางขอบทิศตะวันตกของไต้หวัน โดยปัจจุบัน ที่นี่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเผิงหู ใครมาเที่ยว ต้องถ่ายรูปกับประภาคารให้ได้นะ!

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง
  2. นั่งเรือไปยังท่าเรือหม่ากง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ