เกาะเจียงจวินอ้าว (Jiangjun’ao Island)

เจียงจวินอ้าว อยู่ใกล้กับหวังอัน ตั้งชื่อตามแม่ทัพเจียง นายทหารใต้บังคับบัญชาของเจิ้งเฉิงกง ผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิง และเป็นผู้ขับไล่ชาวดัตช์ให้ออกไปจากไต้หวัน ที่นี่เคยมีการขุดหินมีค่าขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่เมื่องบสำรองหมดไปการขุดจึงต้องยุติลง อาคารโออ่าจำนวนมากบนเกาะทำให้เกาะดูมีความเจริญมากกว่าบ้านชาวประมงธรรมดาๆ แม้กระทั่งบางคนเรียกที่นี่ว่าเป็น “ฮ่องกงน้อย” ซึ่งความมั่งคั่งของเกาะนี้สังเกตได้จากความหรูหราของวัดเจียงจวิน วัดหยงอัน และวัดมาจู่

เกาะเล็กฉวนฟาน อยู่ทางทิศตะวันออกของเจียงจวินอ้าว และตั้งชื่อตามลักษณะที่คล้ายกับใบเรือ เมื่อน้ำลงส่วนของเกาะจะเชื่อมกับแผ่นดินที่เกาะใหญ่เปรียบเสมือนสะพานข้าม แต่เมื่อน้ำขึ้นจะสามารถเห็นเป็นเกาะที่แท้จริง

โทรศัพท์:

+886-6-999-1575

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1.   นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหวังอัน
  2.   นั่งเรือไปยังท่าเรือหวังอัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ