ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เกาะกูโผ (Gupo Island)

เกาะกูโผเป็นเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจี๋เป้ยที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินบะซอลต์ที่มีรูพลุน และปกคลุมไปด้วยชั้นหินทรายควอตซ์ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก ความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างหินทั้งสองชนิดนี้ทำให้ “กูโผ” มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในบรรดาหมู่เกาะเผิงหู

ชายหาดทั้งสองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ และมีแนวปะการังที่สวยงามปกคลุมไปทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อช่วงเก็บเกี่ยวต้นฤดูหนาวมาถึง เกาะกูโผจะมีสาหร่ายที่สามารถรับประทานได้อยู่ชนิดหนึ่ง ชาวบ้านจากหมู่บ้านฉือคั่นบนป๋ายซา จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวสาหร่ายชนิดนี้ ขณะที่เก็บเกี่ยวชาวบ้านก็ระมัดระวังไม่ให้เกาะเกิดความเสียหายมากจนเกินไปอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-993-3082

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1.   นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง
  2.   นั่งเรือไปยังท่าเรือหม่ากง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ