ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เสาหินบะซอลต์ต้ากั่วเย้ (Daguoye Columnar Basalt)

ในสมัยที่ไต้หวันถูกปกครองโดยญี่ปุ่น รัฐบาลวางแผนว่าจะสร้างท่าเทียบเรือตามแนวชายฝั่งต้ากั่วเย้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างเกาะหม่ากงและเกาะซีหยู่ ในขณะที่คนงานขุดพื้นดินและชั้นหิน พวกเขาก็ต่างประหลาดใจเมื่อได้พบเสาหินบะซอลต์ที่นอนนิ่งอยู่ได้พิภพมานานกว่าพันปี! ซึ่งปัจจุบัน ที่นี่เป็นจุดที่เราสามารถชมหินบะซอลต์ได้ใกล้ชิดที่สุดแล้วบนเกาะหม่ากง

โทรศัพท์:

+886-6-921-6521

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

เปิด 24 ชั่วโมง

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง จากนั้นต่อรถบัส Magong Shuttle Bus North Ring Line (ต้องจองล่วงหน้า) และ ลงจากรถที่ป้าย Daguoye Basalt Columns
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ