นิวเอรา อาร์ต รีสอร์ทแอนด์สปา (New Era Art Resort & Spa)

รีสอร์ทแห่งนี้ ตั้งอยู่ในผูหลี่ (Puli) ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อจัดแสดงผลงานของนักประติมากรชื่อดังชาวไต้หวัน ‘หลิน หยวน (Lin Yuan)’ นอกเหนือจากงานประติมากรรมแบบด้ังเดิมแล้ว รีสอร์ทนี้ ยังมีห้องพัก ห้องประชุม ห้องสปา และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีต้นตังอิ๊ว (The Tung) ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชม รวมไปถึงศูนย์ศิลปะขนาดใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาด

โทรศัพท์:

+886-49-291-2248

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถแท็กซี่หรือรถบัส มายัง New Era Art Resort & Spa
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Chuan Hung Bus (สาย Puli) มาลงป้าย New Era Sculpture Park
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (สาย Puli) มาลงป้าย Guanyin Bridge
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ