ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดตงหลง (Donglong Temple)

วัดตงหลง ตั้งอยู่บนถนนจงเจิ้ง (Jhongjheng) ในเขตตงกั่ง เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าเหวินหวังเย่ (Wen-wang-ye) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโรคระบาด ประเพณีสำคัญของที่นี่คือ พิธีส่งเรือเทพเจ้าแห่งโรคระบาด หรือ พิธีเผาเรือเทพเจ้าแห่งโรคระบาด ในอดีตพิธีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเรือของเทพเจ้าแห่งโรคระบาดออกสู่ทะเล ให้นำความเจ็บป่วยและโรคระบาดต่างๆ ออกไปกับท่านด้วย

แต่ในปัจจุบัน เทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลเพื่อการขอพรให้เกิดความสงบสุขและความโชคดีเกิดขึ้น ซึ่งตามธรรมเนียม เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยในแต่ละครั้งใช้เวลา 8 วัน 7 คืน ช่วงเวลาก่อนถึงวันสุดท้ายของพิธี ผู้ศรัทธาจะนำเรือที่ทำไว้ ขึ้นไปวางไว้บนกองเชื้อเพลิง นำสิ่งของเชิงสัญลักษณ์แทนสัมภาระจริง ไปใส่ไว้บนเรือ และจุดไฟเผาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย พร้อมอธิษฐานเพื่อความสงบสุขในวันสุดท้ายของเทศกาล

โทรศัพท์:

+886-8-832-2961

เวลาเปิด-ปิด:

05:00~22:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Pingtung ต่อรถบัส Pingtung สาย 8202 (ปลายทาง Donggang) มาลงที่ป้าย Donggang
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Linbian ต่อรถบัส Kaohsiung สาย 9117 (to Kenting) มาลงที่ป้าย Donggang
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ