ทริปหนึ่งวัน – ทัวร์ไป่เหอ / กวนซิลิง

4 ชั่วโมง

ออกเดินทางมาลงที่ป้าย Guanzihling แวะผ่อนคลายที่น้ำพุร้อน Guanzihling แช่นำพุร้อนแสนสบาย พร้อมกิจกรรมนันทนาการภายในมากมาย

เส้นทางแนะนำ