ทริปสามวัน – ทัวร์น้ำพุซูเอ่า / จิวจือเจ๋อ

4 ชั่วโมง

วันแรก: นั่งสถานี Su’ao Station แล้วเดิน 5 นาทีมาบ่อน้ำพุร้อน Su’ao แช่น้ำพุเย็นซูเอ้า พร้อมเดิมชมวิวรอบเมือง

5 ชั่วโมง

ต่อจากนั้นมาเที่ยวท่าเรือหนานฟาง มาชมและชิมอาหารทะเลสดๆพร้อมกัน

2 ชั่วโมง

วันที่สอง แช่น้ำที่ร้อนที่ น้ำพุร้อนจิวจือเจ๋อ ก่อนเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน

3 ชั่วโมง

เดินทางมาที่ อุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน สัมผัสกับ “ทะเลหมอก” อันแสนสวย

5 ชั่วโมง

วันที่สาม พักผ่อนหย่อนใจที่ สวนหย่อมหมิงฉือ

เส้นทางแนะนำ