ทริปสองวัน – แช่น้ำพุร้อนที่ฮวาเหลียน / ไถตง

3 ชั่วโมง

วันแรก นั่งรถไฟมาลงสถานี Dongzhu Railway ต่อแท็กซี่มายัง Liushishi Mountain

6 ชั่วโมง

จากนั้น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำพุร้อนอันทอง

2 ชั่วโมง

วันที่สอง เดินเล่นชมวิวพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฟู่หยวน พร้อมชมวิวน้ำตกที่ทอดตัวลดหลั่นกันหลายชั้น

3 ชั่วโมง

จากนั้น แช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ บ่อน้ำพุร้อนรุ่ยซุย

เส้นทางแนะนำ