ทริปสองวัน – ชมธรรมขาติในเมืองซีโถว/ทะเลสาบสุริยันจันทรา

4 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นการเดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้าไถจง ต่อด้วยรถบัสหยวนหลิน ลงป้ายซีโถว คุณจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Sun Link Sea Forest

1.40 ชั่วโมง

จากนั้น เดินชมเส้นทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ศึกษาธรรมชาติซีโถว

3 ชั่วโมง

วันที่สอง: เยี่ยมชมสวนวัฒนธรรมเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา Shuili

1 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น มาชมสถาปัตยกรรมและวิวทะเลสาบ ในพื้นที่ชมทิวทัศน์แห่งชาติทะเลสาบสุริยันจันทรา – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซียงชาง

2 ชั่วโมง

ปิดท้ายทริปด้วยการมาเยือนภูเขาผูหลี่ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม

เส้นทางแนะนำ