ทริปสองวัน – เยือนเส้นทางรถไฟอาหลี่ซาน

5 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นด้วยสถานีรถไฟเจียอี้ ต่อด้วยรถไฟสายอาหลี่ซาน แล้วลงป้ายอาหลี่ซาน จะพบกับเขตธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในไต้หวันอย่างเส้นทางรถไฟสายอาลีซาน

2 ชั่วโมง

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

2 ชั่วโมง

จากนั้นเดินเล่นบนถนนโบราณเฟิ่นฉี่หู ผ่อนคลายไปกับเส้นทางธรรมชาติ และชมวิวจุดชมธรรมชาติเฟิ่นฉี่หู

เส้นทางแนะนำ