เมืองเจียอี้

เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีหลักฐานยืนยันการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองซินกั่ง จนกระทั่งปี 1786 กลุ่มผู้อพยพและชาวพื้นเมืองในไต้หวันได้ลุกขึ้นมาก่อกบฏครั้งใหญ่ เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ กบฏหลินชวนเหวิน ” ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองเจียอี้ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถูกจัดเก็บภายในวัดยี่หมิน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเจียอี้