ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านประวัติศาสตร์เอ้อร์ค่าน (Erkan Historical House)

บ้านเก่าสไตล์ดั้งเดิมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดในหมู่เกาะเผิงหู นอกจากบ้านพักนักวิชาการในย่านซิงเริ่นของหม่ากง และบ้านเก่าแก่จางป๋ายว่าน ในชุมชน หวาก่างบนเกาะป๋ายชาแล้ว ยังมีที่อยู่อาศัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี หมู่บ้านเอ้อร์ค่านเป็นบ้านของตระกูลเฉิน ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ในสมัยนั้น ตัวบ้านถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน มีการแกะสลักนูนหน้าต่าง ประตู และชายคาในสไตล์ฝูเจี้ยนทางตอนใต้ งานฝีมือที่ประณีตแสดงให้เห็นว่ามีความเรียบง่ายแบบชนบท แต่เน้นทักษะของผู้ก่อสร้าง

โทรศัพท์:

+886-6-998-1952

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

1.นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง จากนั้นต่อรถบัส Magong North Ring Line (ต้องจองล่วงหน้า ) และ ลงจากรถที่ป้าย Erkan Historical House

2.นั่งรถบัสสายสีน้ำเงิน Wai’an Line จากสถานีหม่ากง และลงจากรถที่ป้าย Erkannei

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ