อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (Kinmen National Park)

อุทยานแห่งชาติจินเหมินก่อตั้งขึ้นในปี 1995 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 6ของไต้หวัน เนื่องจากในศตวรรษที่ 16 เกาะจินเหมินถูกรุกรานจากโจรสลัดญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลตัดสินใจจัดตั้งกองกำลังรักษาดินแดนไว้บริเวณนี้ อีกทั้งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสมรภูมิรบในช่วงสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์จีนกับกองทัพก๊กมินตั๋ง  นอกจากนี้ ภายในอุทยานยังมีบ้านสไตล์ฝูเจี้ยนดั้งเดิมอยู่มากมาย ซึ่งช่วยเก็บรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจินเหมินไว้เป็นอย่างดี

เนื่องจากจินเหมินมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย ทำให้รัฐบาลพยายามเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ จวบจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวอย่างเราก็ยังคงสามารถสัมผัสถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และวีถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวจินเหมินได้จากที่นี่

โทรศัพท์:

+886-82-313-100

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังจินเหมิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ