วัดหยวนเฮิง (Yuanheng Temple)

วัดหยวนเฮิง เดิมสร้างขึ้นในปี 1679 มีอีกชื่อหนึ่งว่า “Rocky Temple” หรือวัดศิลา ต่อมาวัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี 1926 และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญในพื้นที่ของเมืองเกาสง

โทรศัพท์:

+886-7-521-3236

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung ต่อรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี World Games (National Sports Complex; R17) จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัส Kaohsiung สาย No.219 มาลงที่ Yuanheng Temple

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ