ทะเลสาบเฉิงชิง (Chengqing Lake)

ทะเลสาบเฉิงชิงตั้งอยู่ในเขตเหนี่ยวซง (Niaosong) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเกาสง มีพื้นที่น้ำมากกว่า 300 เฮกเตอร์ ในอดีต เคยเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ต่อมาได้รับการปรับปรุง โดยจัดเป็นสวนด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปี 1960 

เนื่องจากความงามอันเงียบสงบของทัศนียภาพ ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสาบตะวันตกของไต้หวัน” ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดของที่นี่ คือสะพานเก้าโค้ง (Bridge of Nine Turns) สร้างขึ้นในปี 1960 มีความยาว 230 เมตร และกว้าง 2.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เยี่ยมชมด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับให้ความบันเทิงและการศึกษา

โทรศัพท์:

+886-7-370-0821

วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. จากสนามบิน Hualien บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung ต่อรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Aozihdi จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัสสาย Red-30 จาก ทางออก 2 มาลงที่ป้าย Chengqing Lake
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ