หินรูปร่ม (สือหยูส่าน) – Stone Umbrella (Shiyusan)

สือหยูส่านหรือที่เรียกกันตามลักษณะของหินปูนที่วางซ้อนกันคล้ายกับรูปร่มว่า ‘หินร่ม’ เกิดจากส่วนของปะการังที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มก้อนหิน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงคล้ายกับร่มนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของช่างภาพนิยมอีกด้วย เพราะความงดงามของทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นจากก้อนหินเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม และมีเสน่ห์ในตัวเอง

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-89-281-530

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taitung ต่อรถบัส Dingdong (ปลายทาง Jingpu) มาลงที่ป้าย Shiyusan

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ