ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออกลู่เหย่ (East Rift Valley National Scenic Area –Luye Visitor Center)

บริเวณนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแห่งนมผึ้ง” (Land of milk honey) เมื่อเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 9 จะพบวิวทิวทัศน์สวยงาม ของทุ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่งไปทั่วเนินเขา

อุทยานแห่งนี้ทอดยาวผ่านแม่น้ำมู่กวา (Mugua River) ในฮวาเหลียน  จนถึงเมืองไถตง กินพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมกว่า 138,386 เฮกเตอร์ บริเวณนี้มีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำพุร้อนเปิดให้บริการ รวมทั้งทุ่งดอกไม้ ทุ่งนาและพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม จึงถือเป็นแหล่งพักผ่อนอันเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเรียบง่าย 

สถานที่แห่งนี้ มีเสนห์แบบแบบชนบท รวมถึงชาวท้องถิ่นที่เป็นมิตร เนื่องจากเป็นที่ตั้งของชนเผ่าพื้นเมืองสี่เผ่าของไต้หวัน ได้แก่  อาเหม่ย ไท่หย่า บูหนันและปูยูม่า ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเก่าแก่ของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-89-551-637

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taitung หรือสถานี Luye Railway ต่อรถบัส East Rift Valley Line สาย 8168A (ปลายทาง Luye Gaotai) มาลงที่ป้าย Luye Visitor Center
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ