ถนนทางหลวงสีฟ้า (The Blue Highway)

ในสมัยก่อน แม่น้ำจีหลง (Keelung River) และแม่น้ำตั้นสุ่ย (Tamsui River) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการขนส่งผ่านเมืองไทเป แม้ว่าทุกวันนี้ จะไม่มีเรือข้ามฟากหรือผู้โดยสารแล้ว แต่เส้นทางนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์ริมแม่น้ำที่สวยโดดเด่นไม่เหมือนใคร

โทรศัพท์:

+886-2-2727-4168#8528

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. Dadaocheng Wharf : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Beimen 
  2. Guandu Wharf : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Guandu และต่อรถบัส Taipei City Bus สีแดง หมายเลข 35 มาลงป้าย Guandu Wharf 
  3. Xikou Wharf : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Songshan
  4. Meiti Wharf : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี  Jiannan Rd. 
  5. Dajia Wharf : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 222 มาลงป้าย Dajia Elementary School
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ