พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวันและเป็นสถานที่ที่รวบรวมโบราณวัตถุของราชวงศ์จีนโบราณไว้มากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนมากกว่า 600,000 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นนั้นก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีเลย

โทรศัพท์:

+886-2-2881-2021

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง::
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ลงสถานี Taipei ต่อรถไฟไฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Shilin หลังจากนั้นต่อรถบัสไทเปสีแดงหมายเลข 30 มาลงที่ป้าย National Palace Museum
  2. นั่งรถบัสไทเปสายสีน้ำเงินมาลงที่ป้าย National Palace Museum
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ