โรงละครหอแสดงดนตรีแห่งชาติ (National Theater & Concert Hall)

ศูนย์ศิลปะการแสดงแห่งชาตินี้ เป็นศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมระดับประเทศแห่งแรกในไต้หวัน มีโรงละครและหอแสดงดนตรีแห่งชาติ (National Theater and Concert Hall ) เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 1987 อีกทั้งยังอยู่บริเวณเดียวกับอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)  ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทเป โดยอาคารแฝดทั้ง 2 หลังของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ถูกออกแบบคล้ายกับพระราชวังจีนโบราณ ดูสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา

หากคุณมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ จะได้ชมการแสดงดนตรีและละครระดับโลก รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม และห้องสมุดศิลปะภายใน นอกจากนี้ ยังมีร้านหนังสือ ร้านกาแฟสุดน่ารัก ร้านขายเครื่องดนตรี และร้านขายของที่ระลึกให้ซื้อกันจุใจ

โทรศัพท์:

+886-2-3393-9888

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Chiang Kai-Shek Memorial Hall 
  2. นั่งรถ Taipei Sightseeing Bus สายสีแดง มาลงป้าย Chiang Kai-Shek Memorial Hall (เส้นทางตามในแผนที่)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ