ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

สวนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาจือซาน (Zhishan Cultural and Ecological Garden)

สวนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาจือซาน ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลหยางหมิง ภายในสวนมีทั้งทะเลสาบ ต้นไม้เก่าแก่ โรงเพาะปลูกไม้พื้นเมือง และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงแบบจำลองสิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา ที่อธิบายพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างจือซานและเมืองไทเปที่อยู่รอบๆ

โทรศัพท์:

+886-2-8866-6258

เวลาเปิด-ปิด:

อังคาร-อาทิตย์ 09:00 – 17:00 น. (ปิดขายตั๋วเวลา 16:30 น.)

ปิดทุกวันจันทร์และวันตรุษจีน

ราคาค่าเข้าชม:

ผู้ใหญ่ 50 NTD / ท่าน

เด็กนักเรียน นักศึกษา 30 NTD / ท่าน

สำหรับกลุ่ม 20 ท่านขึ้นไปอยู่ที่ท่านละ 20 NTD

ฟรี สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. และผู้ต้องการความช่วยเหลือพร้อมผู้ช่วยเหลือ 1 ท่าน

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Zhishan
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Shilin และต่อรถบัส City Bus หมายเลข 685 หรือ รถบัสสีแดง หมายเลข15 มาลงป้าย TCUH Yangming Branch
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ