ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

อุทยานธรรมชาติกวนตู้ (Guandu Nature Park)

อุทยานธรรมชาติกวนตู้ (Guandu Nature Park) ก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าของไต้หวัน เป็นพื้นที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งไทเป ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำจีหลง (Keelung River) เชื่อมกับแม่น้ำตั้นสุ่ย (Tamsui River)

พื้นที่ของอุทยานแห่งนี้ กว้างประมาณ 57 เฮกเตอร์ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีเขตพื้นที่ป่าคุ้มครองและเส้นทางเดินป่าสำหรับดูนกอีกด้วย อุทยานแห่งนี้ มีบ่อน้ำจืด บ่อน้ำกร่อย หนองน้ำ นาข้าวและเนินดิน ทำให้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชนานาพันธุ์

โดยหลังจากใช้ความพยายามมาหลายปี สมาคมนกป่าไทเป (Wild Bird Society of Taipei) ก็ได้รับความไว้วางใจ ให้มีอำนาจในการจัดการอุทยานแห่งนี้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2001 สมาคมนกป่าไทเปก็ได้กลายเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกที่มีสิทธิ์ดูแลอุทยานได้อย่างเต็มตัว

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

ศูนย์ธรรมชาติ (Nature center)

ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการของอุทยานแห่งนี้ 

พื้นที่ทางชีวภาพริมแม่น้ำ (Riverside Biological Area)

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามแนวควี่ซี่เกิง (Quitzekeng river) และเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชน้ำและพืชทนน้ำหลายชนิด

โทรศัพท์:

+886-2-2858-7417

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Taipei และต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Guandu จากนั้นต่อรถบัส Taipei City Bus สายสีแดงหมายเลข 35 หรือ Small 23 มาลงที่ป้าย Guandu Nature Park 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ