ตลาดค้าส่งเสื้อผ้าอู่เฟินผู่ (Wufenpu Garment Wholesale Area)

ตลาดค้าส่งเสื้อผ้าอู่เฟินผู่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองไทเป ถือเป็นแหล่งละลายทรัพย์ของนักท่องเที่ยวหลายคน เนื่องจากมีเสื้อผ้าราคาถูกและเครื่องประดับ ให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว และเหมาะที่สุดสำหรับคนที่รักในการช้อปปิ้ง

ที่ตั้ง:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Songshan
  2. นั่งรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Houshanpi 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ