วัดจี๋อัน ชิ่งซิว (Ji-An Qingxiu Temple)

วัดจี๋อัน ชิ่งซิว เป็นวัดสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1917 ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานเชิงประวัติศาสตร์อันดับ 3 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองฮวาเหลียน  มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม และกลิ่นอายของวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยู่

โทรศัพท์:

+886-3-853-5479

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus หมายเลข 1131(ปลายทาง Tongmen) มาลงป้าย Ji’an Township Office
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Rift valley Route Hualien หมายเลข 303 มาลงป้าย Chi-An Chinghisu Temple 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ