ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff)

หน้าผาชิงสุ่ย ตั้งอยู่บริเวณซูฮวา-ฮวาเหลียนไฮเวย์( Suao-Hualien Highway) เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สวยงามมากที่สุด ริมชายฝั่งแปซิฟิกของไต้หวัน มีหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งตั้งฉากกับท้องทะเล รวมถึงถนนทางหลวงยาวกว่า 20 กิโลเมตร ความพิเศษอยู่ตรงที่ หน้าผาจะสูงชันด้านหนึ่ง และหน้าผาอีกด้านตกลงสู่ทะเล

โทรศัพท์:

+886-3-862-1100

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินจากสนามบิน Kaohsiung International Airport มาลงสนามบิน Hualien ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Heren หรือ สถานี Chongde เพื่อไปยัง Qingshui Cliff
  3. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus มาลงป้าย Chongde 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ