ฟาร์มซินกงจ้าวเฟิงแอนด์รีสอร์ท (Shin Kong Chao Feng Ranch & Resort)

ฟาร์มซินกงจ้าวเฟิงแอนด์รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเมืองเฟิงหลิน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 726 เฮกเตอร์ ฟาร์มนี้จะปลูกพืชผักผลไม้ตลอดทั้งปี เช่น ฝรั่ง อโวคาโด พีช เป็นต้น โดยอีกส่วนหนึ่งของฟาร์ม มีการปลูกสมุนไพรและดอกไม้นานาชนิด  ยิ่งในช่วงที่ดอกไม้ผลิบานเต็มที่ จะสวยขึ้นทวีคูณ!

ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ที่นี่ยังมีฟาร์มโคนมและสวนฟาร์มสัตว์ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้ชิดกับวัวและสัตว์หลายชนิด รวมถึงมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับตั้งแคมป์ ปิ้งบาร์บีคิวได้ด้วย ใครได้มาเที่ยวไต้หวัน ต้องมาฟาร์มซินกงจ้าวเฟิงแอนด์รีสอร์ทให้ได้!

โทรศัพท์:

+886-3-877-2666

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินจากสนามบิน Kaohsiung International Airport มาลงสนามบิน Hualien ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Linrong Shin Kong Railway
  3. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus (ปลายทาง Guangfu & Ruisui) มาลงป้าย Shin Kong Chao Feng Ranch & Resort
  4. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Taiwan Shuttle Bus Hualien Route หมายเลข 303 มาลงป้าย Shin Kong Chao Feng Leisure Farm
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ