น้ำพุร้อนหงเย่ (Hongye Hot Springs)

บ่อน้ำพุร้อนหงเย่ (Hongye) มีอุณหภูมิประมาณ 47 องศาเซลเซียส สร้างในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันในปี 1895-1945  นับว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนแห่งเดียวในไต้หวัน ที่มีบรรยากาศเหมือนกับเรียวกังและออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่น

โทรศัพท์:

+886-3-887-2176

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินจากสนามบิน Kaohsiung International Airport มาลงสนามบิน Hualien ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Ruisui Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus (ปลายทางHongye) มาลงป้าย Hongye Village
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ