สำนักงานมูลนิธิพุทธ จิ้งซือ(Tzu Chi Headquarters)

จิ้งซือ  (Tzu Chi) เป็น 1 ใน 4 นิกายทางพระพุทธศาสนาของไต้หวัน ตั้งอยู่บนถนนจงหยาง ในเมืองฮวาเหลียน ภายในมีศูนย์การแพทย์ วัดวาอารามและมหาวิทยาลัย  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของวัดนี้ จะเป็นสไตล์ราชวงศ์ถัง หากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับฝึกจิตให้สงบ ละเว้นจากทางโลก สำนักงานพุทธจิ้งซือ เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงทางธรรมและพัฒนาจิตใจตัวเองอย่างคุณแน่นอน

โทรศัพท์:

+886-3-826-6779

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus (ปลายทาง Tianxiang) มาลงป้าย Tzu Chi Abode
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ