อนุสรณ์สถานแห่งชาติซุน ยัตเซ็น (National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall)

อนุสรณ์สถานซุน ยัตเซ็น สร้างขึ้นในปี 1972 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความเคารพแก่ท่านซุน ยัตเซ็น ซึ่งเป็นบิดาของไต้หวัน ในอนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ มีการจัดแสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน มีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมาย อีกทั้งยังมีพื้นที่การเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการภายในอนุสรณ์สถานอยู่บ่อยครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดที่มีหนังสือมากกว่า 140,000 เล่ม ภายนอกอนุสรณ์สถาน มีสวนสีเขียวกว้างขวาง เหมาะสำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้อนุสรณ์สถานซุน ยัตเซ็น เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และ เป็นสวนสาธารณะให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมชมธรรมชาติไปด้วยได้อย่างลงตัว

โทรศัพท์:

+886-2-2758-8008

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Taipei และต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Sun Yat-sen Memorial Hall 
  2. นั่งรถ Taipei Sightseeing สายสีแดง มาลงที่ป้าย MRT Sun Yat-sen Memorial Hall Station 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ