ท่าเรือเกาสง (Kaohsiung Harbor)

ท่าเรือเกาสง เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน ปัจจุบันท่าเรือนี้มีช่องทางเดินเรือยาว 18 กิโลเมตร และมีท่าเทียบเรือขนาดความยาว 20.57 เมตร จำนวนมากถึง 97 แห่ง หากได้มีโอกาสล่องเรือรอบอ่าวเกาสง คุณจะเห็นความทันสมัยของท่าเรือ และสัมผัสกับความสวยงามของเมืองนี้ 

โทรศัพท์:

+886-7-561-2311

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Xiziwan (Sizihwan)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ