ประตูซุ่นเฉิง (Shuncheng Gate)

ประตูซุ่นเฉิงเคยเป็น “ประตูเล็กด้านทิศตะวันตก” บูรณะในปี 1986 และ เเล้วเสร็จในปี 1987 เนื่องจากการขยายตัวของอ่าวหม่ากงและการพัฒนาเขตเมืองในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น ทำให้สิ่งปลูกสร้างโบราณหลายแห่งต้องถูกรื้อถอนไป เหลือไว้เพียงประตูซุ่นเฉิง ประตูทิศตะวันตก และ ประตูเมืองขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันประตูเมืองเล็กๆเหล่านี้ได้ผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใกล้เคียง และ ประตูทิศตะวันตกก็ทำหน้าที่เป็นรั้วให้กับกรมทหารเผิงหู

โทรศัพท์:

+886-6-921-6521

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง
  2. นั่งเรือไปยังท่าเรือหม่ากง เดินจากสถานีหม่ากง 8 นาที ก็จะถึงประตูซุ่นเฉิง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ