สะพานเผิงหู (Penghu Great Bridge)

สะพานเผิงหูเป็นทางเชื่อมระหว่างเกาะไป๋ชาและเกาะซียวี่ มีความยาวถึง 2,494 เมตร การเดินไปตามสะพานเพื่อชมทิวทัศน์ของมหาสมุทร ฟังเสียงกระแสน้ำและสัมผัสกับลมทะเลที่พัดมา ช่างเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-6-921-6521

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง จากนั้นต่อรถบัส  Magong North Ring Line (ต้องจองล่วงหน้า )  และ ลงจากรถที่ป้าย Penghu Great Bridge
  2. นั่งรถบัสสายสีฟ้า Wai’an จากสถานีหม่ากง และ ลงจากรถที่ป้าย Penghu Great Bridge
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ