ทริปสามวัน – ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

2 ชั่วโมง

วันแรก: เดินทางจากสถานีรถไฟรุ่ยฟง นั่ง shuttle bus มาลงที่ป้าย Nanya Nanxin Temple คุณจะพบกับภูเขานันยา รูปร่างแปลกตาสวยงาม

3 ชั่วโมง

แหลมปี่โถว (Bitou Cape) เส้นทางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี

2 ชั่วโมง

สัมผัสกับลมทะเลบริเวณทะเลสาบ Longdong คุณจะได้พบกับวิวธรรมชาติอันสวยงาม ท่ามกลางสายลมเย็นๆ

5 ชั่วโมง

วันที่สอง: เที่ยวชายหาดฟูหลง พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมพักผ่อนหย่อนใจริมสะพาน

4 ชั่วโมง

วันที่สาม: เที่ยวเล่นสวนน้ำ Beiguan มีเส้นทางธรรมชาติมากมาย ให้ได้ชมเดินขมวิวของภูเขาและธรรมชาติรอบๆ

เส้นทางแนะนำ