ทริปสองวัน – แช่น้ำพุร้อนอันทอง

6 ชั่วโมง

วันแรก นั่งรถไฟมาลงสถานี Antong Railway ผ่อนคลายกับการแช่น้ำพุร้อนอันทอง

4 ชั่วโมง

วันที่สอง เดินทางไป ภูเขาลิ่วสือซือ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

เส้นทางแนะนำ