ทริปหนึ่งวัน – ตะลุยชายฝั่งทางเหนือ

2.30 ชั่วโมง

วันแรก: เดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้า Keelung ต่อรถบัสจนถึงอุทยานธรณีเย่หลิว ชมภูเขาอันสวยงาม ล้อมรอบด้วยทะเลทราย

1 ชั่วโมง

ชมการแสดงปลาโลมาสุดน่ารัก ที่เย่หลิว โอเชียนเวิลด์ (Yehliu Ocean World)

1.30 ชั่วโมง

เยือนภูเขาจินซาน (ภูเขาจิน) หนึ่งในจุดหมายของนักปีนเขาทั่วโลก

3 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยการแช่บ่อน้ำพุร้อนจินชาน น้ำพุร้อนธรรมชาติช่วยให้ผ่อนคลาย

เส้นทางแนะนำ