ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปหนึ่งวัน – ทัวร์เมืองซินหัว/เมืองฉือเฟิน

4 ชั่วโมง

วันแรก: เดินทางด้วยสถานีรถไฟไถหนาน เปลี่ยนไปนั่งรถบัส Xingnan แล้วจอดป้าย Hutoupi พบกับจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำ Hutoupi ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

5 ชั่วโมง

วันที่สอง:ชมภูเขาที่สวยที่สุด Caoshan Moon World มองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม

เส้นทางแนะนำ