อุทยานวัฒนธรรมป่าไม้หลัวตง (Luodong Forestry Culture Park)

อุทยานวัฒนธรรมป่าไม้หลัวตง ครอบคลุมพื้นที่ 16 เฮกเตอร์ เดินทางง่ายเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตหลัวตง และมีบึงน้ำขนาดใหญ่สำหรับขนส่งไม้ป่าระหว่างภูเขา

ภายหลังถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีทั้งบ่อน้ำ เส้นทางเดินป่า สถานีรถไฟไม้ไผ่ อาคารวัฒนธรรม และทางเดินริมบึงอันสวยงาม จึงนับว่าเป็นสถานที่ เหมาะสำหรับคนที่อยากมาศึกษาเรื่องวัฒนธรรม และพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ

โทรศัพท์:

+886-3-954-5114

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Luodong ต่อรถบัส Dongshan River Route Green 21 มาลงที่ป้าย Luodong Forestry Culture Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ