ประภาคารซูอ้าว (Su’ao Lighthouse)

ประภาคารซูอ้าวสร้างขึ้นเมื่อปี 1927  เป็นอาคารคอนกรีตสีขาวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ได้พบเห็นได้บ่อยๆ ประภาคารแห่งนี้ควบคุมการทำงานบริเวณพื้นที่ราบหลานหยาง (Lanyang Plain) เกาะกุยซาน (Guishan Island) และหนานฝางอ้าว (Nanfang’ao)

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ