สวนพฤกษศาสตร์ฝูซาน (Fushan Botanical Garden)

สวนพฤกษศาสตร์ฝูซาน เป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน มีขนาดกว่า 410 เฮกเตอร์ โดยตั้งอยู่ระหว่างเขตหยวนฉาง เมืองอี๋หลาน และตำบลอู่ไถ เมืองนิวไทเป โดยเส้นทางภายในมีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร พร้อมด้วยชื่อพันธุ์ไม้กำกับ ทำให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาสวนนี้ไปในตัว 

พันธุ์ไม้ในสวนส่วนใหญ่ ประกอบด้วย พืชไม้ท้องถิ่น ผู้เข้าชมจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนและเข้าชมได้ครั้งละ 300 คนเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-3-922-8900

วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ