ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดเจียวซี เสียเทียน (Jiaoxi Xietian Temple)

วัดเจียวซี เสียเทียน หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดกวนตี้ (Guandi Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1804 เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู หรือเทพแห่งสงคราม ถือเป็นวัดที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในตอนเหนือของไต้หวัน

พิธีกรรมสำคัญของที่นี่ เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เดือน 1 และ วันที่ 24 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีการนำเทพเจ้าทั้งหมดในวัดเสียเทียนทั่วไต้หวัน มาทำพิธีทางศาสนา ภายในมีการแสดงพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า และมีการแสดงระบำของเด็กๆ ชั้นประถมที่แต่งตัวเป็นทหารของกวนอู 

นอกจากนี้ พิธีกรรมช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีการขอบคุณเทพเจ้าด้วยข้าวเหนียวรูปเต่า (turtles fashioned of sticky rice) ซึ่งอาหารท้องถิ่นของที่นี่

โทรศัพท์:

+886-3-988-2621

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟาไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Taipei City Hall เดิน Capital Bus 1572 to Xietian Temple ป้าย. นั่ง TRA to Jiaoxi สถานี, walk for 15 minutes

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ