สนามรบโบราณฉือเหมิน (Shimen Ancient Battlefield)

สนามรบโบราณสือเหมินเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติที่คนในท้องถิ่นใช้ป้องกัน และปะทะกับผู้รุกรานในอดีต มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหิน ขาดแคลนพืชพรรณ และมีลมรุนแรง เมื่อมาเยี่ยมชมสถานที่นี้ คุณจะได้พบกับอนุสาวรีย์หินสลักตั้งตระหง่าน เพื่อเป็นการรำลึกถึงจิตวิญญาณอันกล้าหาญของผู้ที่เสียสละชีพเพื่อต่อต้านผู้รุกราน และถ้าคุณมองจากสือเหมินไปยังแม่น้ำเจียว คุณจะได้ชมทิวทัศน์งดงามโดยรอบด้วย สร้างความรู้สึกหลายหลายแต่แฝงไปด้วยประสบการณ์ดีๆ

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-8-883-1001

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถบัส Pingtung จาก Hengchun หรือ Checheng มาลงที่ Shimenจากนั้นให้เดินตามป้ายบอกทางจนถึง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ