ทุ่งหญ้าเขิ่นติง (Kenting Rangeland)

ทุ่งหญ้าเขิ่นติง สร้างขึ้นในปี 1904 ครอบคลุมพื้นที่ 1,149 เฮกเตอร์ ปัจจุบันเป็นทั้งทุ่งเลี้ยงสัตว์และที่ตั้งของสถานที่วิจัยหลายแห่ง อาณาเขตของทุ่งหญ้าทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันวิจัยปศุสัตว์ และสถานีเหิงชุนของไต้หวัน 

ในอดีต ที่นี่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีลมแรง ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช จึงถูกจัดสรรให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  แต่ภายหลัง มีการจัดตั้งสถานีวิจัยที่มีส่วนร่วมในการทดลองและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคของปศุสัตว์ ทุ่งหญ้าแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์วิจัยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้เยี่ยมชมสามารถลิ้มลองนมวัวและนมแพะที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์สดๆ ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือจะเดินสำรวจบริเวณรอบ ๆ ทุ่งหญ้าอันกว้างขวาง ชมความงามธรรมชาติ และดูวัวที่กำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งอย่างใกล้ชิด

โทรศัพท์:

+886-8-886-1358

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung เดินทางต่อด้วยรถบัส Kenting (สาย 9188 ปลายทาง Eluanbi) มาลงที่สถานี Livestock Research 
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying ต่อรถบัส Kenting Express Line (สาย 9188 ปลายทาง Kenting) มาลงที่ป้าย  Hengchun จากนั้นต่อรถบัส Kenting (สายสีน้ำเงิน ปลายทาง Xiaowan) มาลงที่สถานี Livestock Research 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ