พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ (National Museum of Marine Biology and Aquarium)

พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเขตเชอเฉิง เมืองผิงตง มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 60 เฮกเตอร์ พิพิธภัณฑ์นี้มีเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาะ และระบบนิเวศในมหาสมุทร ภายในแบ่งออกเป็น 3 อาคาร คือ อาคารน่านน้ำไต้หวัน อาคารอาณาจักรปะการัง และอาคารน่านน้ำสากล

สัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือนกเพนกวินจากขั้วโลกใต้ และวาฬเบลูกาจากขั้วโลกเหนือ นอกจากการเยี่ยมชมสัตว์น้ำ ที่นี่ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และจัดทัวร์ค้างคืนสำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้การเยี่ยมชมสิ่งมีชีวิตในทะเล เต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจ 

โทรศัพท์:

+886-8-882-5678

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Zuoying ต่อรถบัส
    Kenting (สาย 9188 ปลายทาง Eluanbi) มาลงที่ป้าย Nanbaoli จากนั้นต่อรถบัส Kenting Shuttle (สายสีส้ม ปลายทาง National Museum of Marine Biology and Aquarium) มาลงที่ป้าย National Museum of Marine Biology and Aquarium
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Zuoying ต่อรถบัส
    Kenting Express Line (สาย 9189 ปลายทาง Kenting) มาลงที่ป้าย Nanbaoli จากนั้นต่อรถบัส Kenting Shuttle (สายสีส้ม ปลายทาง National Museum of Marine Biology and Aquarium) มาลงที่ป้าย National Museum of Marine Biology and Aquarium
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ