วัดอี๋หลานเจาหยิง (Yilan Zhaoying Temple)

วัดอี๋หลานเจาหยิง ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอี๋หลานมายาวนาน วัดแห่งนี้ถูกสร้างตามหลักความเชื่อโบราณ โดยหันหน้าเข้าหาทะเลทิศตะวันออก เพื่อประดิษฐานเทวี หมาจู่ (Mazu) เทวีแห่งท้องทะเล ตามความเชื่อของชาวประมงท้องถิ่น แต่หลังจากมีการขยับขยายและบูรณะวัดใหม่ในปี 1834 วัดแห่งนี้ จึงถูกย้ายไปตั้งอยู่หน้าภูเขาแทน

โทรศัพท์:

+886-3-935-3536

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Yilan แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ