บ้านอูซา (Wu Sha Residence)

บ้านอันเก่าแก่หลังนี้ตั้งอยู่ห่างจาก Jiao River Railway Station ไปประมาณ 6 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะถูกซ่อมแซ่มไปแล้ว แต่ก็ยังคงหลงเหลือเค้าโครงของบ้านในอดีตอยู่

ในสมัยก่อน บ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของอูซา ผู้บุกเบิกเขตอี๋หลาน เมื่ออูซาย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ทำให้ชนพื้นเมือง Kemalan ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอด เกิดความไม่พอใจ จนมีการต่อสู้เพื่อแย่งดินแดนกัน ภายหลังการต่อสู้ครั้งนั้นอูซาได้ช่วยรักษาชาวเผ่าพื้นเมือง จากการระบาดของโรคไข้ทรพิษ ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขอีกครั้ง 

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Sicheng และเดินต่ออีปกระมาณ 6 นาที

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ