ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

สะพานฉางหง (Changhong Bridge)

สะพานฉางหง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำซิวกูหลวน (Xiuguluan) และเป็นทางผ่านไปเมืองไถตง สร้างขึ้นในปี 1969 นับว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในไต้หวัน ตัวสะพานมีรูปร่างคล้ายสายรุ้ง จึงเรียกกันว่า “สะพานสายรุ้ง” อีกทั้งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมหินปูนรูปร่างแปลกตา บริเวณใต้สะพานด้วย

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-867-1326

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินจากสนามบิน Kaohsiung International Airport มาลงสนามบิน Hualien ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus  (ปลายทาง New Hualien สถานี Jingpu ) มาลงป้าย Changhong Bridge
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ